Logo Ludzii Armii

Test TCCC

Zapraszamy do podjęcia wyzwania i rozwiązania testu TCCC (Tactical Combat Casualty Care) autorstwa st. kpr. Daniela Dąbrowskiego. Z testem zdążyli się już zmierzyć uczestnicy szkolenia GLATZ 2013 (wkrótce relacja) z bardzo różnym skutkiem. :)

Test składa się z 10 pytań wielokrotnego wyboru, to znaczy, że w każdym możecie wskazać jedną lub więcej poprawnych odpowiedzi. Za każde pytanie otrzymujecie 1 punkt, jeśli wskażecie poprawnie wszystkie odpowiedzi, lub 0 punktów, jeśli którakolwiek z odpowiedzi będzie niepoprawna lub nie wskażecie wszystkich poprawnych odpowiedzi. Aby zobaczyć wyniki testu i poprawne odpowiedzi, należy odpowiedzieć na wszystkie pytania i kliknąć przycisk „Sprawdź wynik”.

Powodzenia!
Ludzie Armii

Strona 1/1

Nawrót kapilarny badamy uciskając:
Brak świadomości to stan, w którym poszkodowany nie reaguje na bodźce zewnętrzne. Dla oceny głębokości tego stanu opracowano skalę Glasgow (GCS). Jakie parametry w niej oceniamy?
Wsparcie psychiczne poszkodowanego powinno być zastosowane:
Postępowanie z osobą w stanie wychłodzenia - wskaż prawidłową sekwencję działania:
  • 1) przenieść do suchego, ciepłego pomieszczenia i zdjąć zbędne ubrania
  • 2) podać ciepły napój, najlepiej z alkoholem - działa rozgrzewająco
  • 3) skontrolować podstawowe czynności życiowe
  • 4) zdecydowanymi ruchami rozcierać miejsca wychłodzone lub zalecić gimnastykę
  • 5) ułożyć w pozycji poziomej, ograniczyć ruch i ogrzewać biernie
Pozycja boczna ustalona ma na celu zapewnienie drożnych dróg oddechowych oraz umożliwienie swobodnego wypływu śliny i treści z jamy ustnej. Aby spełniła swoje zadanie muszą być spełnione warunki, z wyjątkiem:
Podczas oceny wstępnej poszkodowanego, który leży na brzuchu, ale ma zachowany prawidłowy oddech:
W przypadku złamania golenia powstałego na skutek postrzału but zdejmujemy:
W czasie rutynowego patrolu w terenie zurbanizowanym twój pluton znalazł się w zasadzce ogniowej, podczas której jeden z żołnierzy zostaje ranny w okolice klatki piersiowej. Wskaż prawidłowe schematy działania, aby bezpiecznie ewakuować go z oddalonego od ciebie o 50 m miejsca:
Krwotok tętniczy zaopatrujemy w pierwszej kolejności:
Właściwy rozmiar rurki ustno-gardłowej dla poszkodowanego nieprzytomnego wyznacza odległość: