Logo Ludzii Armii

Teoria zasadzek – twoi wrogowie mogą być zaskoczeni cz.I

Zasadzka to gwałtowne uderzenie z ukrycia na siły będące w ruchu lub celowo zatrzymane. Celem standardowej zasadzki wojskowej jest fizyczna likwidacja przeciwnika. Wynikiem zasadzki może być zdobycie określonych informacji o przeciwniku, jego dokumentów, uzbrojenia bądź wyposażenia albo wymuszenie na nim określonego działania bądź jego zaniechania, na przykład zmuszenie do wycofania się z danego rejonu lub zmiany dróg zaopatrywania.

Zasadzki są jednym z najstarszych i najskuteczniejszych sposobów atakowania sił przeciwnika oraz zdobywania o nim informacji. Mają duże znaczenie w walce psychologicznej, potęgując u przeciwnika stres, obawę i niepewność. Zmuszają go także do angażowania większych sił do osłony w rejonach nie objętych bezpośrednimi walkami.

Zasadzki stosowane są zarówno jako element działań zaczepnych, jak i jako aktywny element systemu przesłaniania i ubezpieczeń w działaniach obronnych. Z powodzeniem mogą je organizować siły od drużyny do batalionu, jednakże podstawowym szczeblem przeprowadzającym taką operację jest pluton. Podstawą powodzenia każdej zasadzki jest zaskoczenie oraz szybkość i zdecydowanie w działaniu. Jej istotą jest możliwość skutecznego oddziaływania niewielkich sił nawet na kilkakrotnie większe.

Rodzaje zasadzek

Zasadzka planowana

Zasadzka planowana organizowana jest przeciwko określonym siłom przeciwnika we wcześniej ustalonym rejonie i czasie. Przed rozpoczęciem przygotowań do zasadzki planowanej, przełożony dowódcy patrolu dostarcza szczegółowych informacji o rejonie i celu zasadzki. Jest ona podstawowym rodzajem zasadzki.

Zasadzka doraźna

Zasadzka doraźna to zasadzka nieplanowana; organizowana w sytuacji, gdy przeciwnik został wykryty i jest czas na jej szybkie przygotowanie bez większego ryzyka zdemaskowania się. Wymaga doświadczenia: sposób działania musi być już wcześniej opanowany przez wszystkich żołnierzy patrolu, aby po ustalonym sygnale każdy z nich wiedział, co ma robić. Wszyscy muszą również znać uniwersalny plan działania na wypadek zdemaskowania przygotowań.

Typy zasadzek

Zasadzka punktowa

Zasadzka punktowa to zasadzka, w której siły przeciwnika atakowane są w jednym miejscu (wyznaczona jest jedna strefa śmierci). Jest to podstawowy typ zasadzki dla plutonu i drużyny.

Zasadzka złożona

Zasadzka złożona składa się z dwóch lub więcej skoordynowanych ze sobą zasadzek punktowych. W jej przypadku siły przeciwnika atakowane są przynajmniej w dwóch miejscach przez współdziałające ze sobą elementy. Jest to podstawowy typ zasadzki dla kompanii i batalionu, może ją również przeprowadzać pluton. Poprawnie realizowana zasadzka złożona skutecznie paraliżuje działalność przeciwnika nawet na rozległym obszarze.

Kształty zasadzek

Zasadzka liniowa

Zasadzka liniowa to zasadzka punktowa, w której elementy ją organizujące rozmieszczone są równolegle do kierunku poruszania się przeciwnika. Może być organizowana w terenie zamkniętym, który ogranicza możliwości manewru sił przeciwnika, jak również w terenie otwartym, o ile spełniony zostanie warunek zatrzymania i unieruchomienia przeciwnika oraz zablokowania wszystkich kierunków jego ewentualnego odwrotu ze strefy śmierci. Jest to podstawowy kształt zasadzki.

Zasadzka liniowa
Zasadzka liniowa

Zasadzka w kształcie L

Zasadzka w kształcie L to zasadzka punktowa, w której grupa szturmowa tworzy wzdłuż strefy śmierci dłuższą odnogę, równoległą do kierunku poruszania się przeciwnika. Krótsza odnoga, prostopadła do strefy śmierci, tworzona jest przez grupę wspierającą. Jest ona organizowana na ostrym zakręcie drogi, ścieżki, strumienia bądź innego nie rozgałęziającego się w tym miejscu szlaku. Może być też przeprowadzana na prostym odcinku, o ile jego ukształtowanie i pokrycie umożliwiają rozmieszczenie grupy wspierającej prostopadle do kierunku poruszania się przeciwnika. Nie powinna być organizowana na skrzyżowaniu bądź rozwidleniu szlaku.

Zasadzka w kształcie litery L
Zasadzka w kształcie litery L

Zasadzka w kształcie U

Zasadzka w kształcie U jest zasadzką punktową, organizowaną podobnie do zasadzki w kształcie L, lecz z dodatkowo rozmieszczonymi siłami patrolu po drugiej stronie strefy śmierci. Wymaga doboru specyficznego rejonu akcji, ponieważ strefa śmierci powinna się znajdować poniżej pozycji patrolu. Poszczególne elementy patrolu prowadzą ogień do dołu, co chroni je przed wzajemnym ostrzałem. Strefa śmierci przeszukiwana jest w tym przypadku jedynie przez wyznaczone w tym celu zespoły, bez wykonywania szturmu przez grupę szturmową.

Zasadzka w kształcie litery U
Zasadzka w kształcie litery U

Zasadzka w kształcie V

Zasadzka w kształcie V to zasadzka punktowa, w której elementy patrolu rozlokowane są po obu stronach szlaku, którym poruszają się siły przeciwnika. Może być stosowana zarówno w terenie o nieznacznym pokryciu (umożliwiającym rażenie przeciwnika z daleka), jak i w rejonach gęsto pokrytych roślinnością. W drugim przypadku ogień otwierany jest w bliskim kontakcie z siłami przeciwnika, na bardzo niewielkich odległościach. W zasadzce w kształcie V nie wydziela się grupy wspierającej, jak również nie przeprowadza szturmu grupy szturmowej. Jest ona trudna do zdemaskowania przez przeciwnika, jednakże wymaga szczególnej koordynacji i systemu łączności z uwagi na rozdzielenie sił patrolu (czym większa jest odległość między obydwoma elementami, tym trudniejsza kontrola i koordynacja działania).

Zasadzka w kształcie litery V
Zasadzka w kształcie litery V

Zasadzka w kształcie X

Zasadzka w kształcie X to zasadzka punktowa stanowiąca rozbudowany wariant zasadzki w kształcie V i oparta na podobnych zasadach organizacji. Posiada analogicznie rozmieszczone dodatkowe elementy patrolu, mogące razić siły przeciwnika, które podchodzą również z przeciwnego kierunku. Dzięki takiemu rozlokowaniu patrol przygotowany jest na przeprowadzenie zasadzki bez względu na kierunek poruszania się przeciwnika.

Zasadzka w kształcie litery X
Zasadzka w kształcie litery X

 

W artykule wykorzystano obszerne cytaty i fragmenty z książki R. Basałygi – „Działania patrolowe”.

Komentarze (4):

 1. Wykładowca

  Podręcznik Basałygi jest idealnym materiałem do czerpania pomysłów na zajęcia taktyczne, opanowanie umiejętności i technik w nim szczegółowo opisanych może być celem na parę miesięcy szkolenia.

  Odpowiedz
 2. Temat trochę "odgrzewany", ale…no właśnie – prowadząc zajęcia z żołnierzami nie spotkałem się z zasadzką przeprowadzoną poprawnie w 100%. Zawsze występowały błędy, które mniej lub bardziej przyczyniały się do fiaska operacji.
  Mam wrażenie, że są rzeczy których trzeba się nauczyć niemalże na pamięć a potem modyfikować i dostosowywać do aktualnej sytuacji. Dobrze, że autor artykułu skoncentrował się na zasadzce i zrobił to szczegółowo. Czasami powtórki materiału wychodzą na dobre :-) . Pozdr.

  Odpowiedz
 3. [...] zaskakującej dla przeciwnika nawały ogniowej. Ogień powinien być prowadzony z co najmniej z dwóch kierunków, skupiając się na celu. Wyznaczenie sektorów ognia oraz przygotowanie na ich podstawie [...]

  Odpowiedz
 4. Mariusz

  Czy podręcznik Basałygi jest dostępny na rynku cywilnym? Niestety nie mogę go odnaleźć w żadnej księgarni.

  Odpowiedz

Dodaj komentarz:
*