Logo Ludzii Armii

Red Fight – praktyka szkoleń medycznych

Umiejętność udzielania pomocy przedmedycznej na polu walki nie dotyczy już tylko wyspecjalizowanych ratowników. Przegląd i analiza wypadków w trakcie działań bojowych jasno pokazują, że procedury ratownictwa medycznego powinny na stałe wejść do kanonu szkolenia dla wszystkich żołnierzy. Wiedza ta, połączona z szybkością reakcji, podwyższa szanse na przeżycie pacjenta po otrzymaniu postrzału. Aby ta prosta zasada mogła funkcjonować w praktyce, konieczne są stałe i często powtarzane działania szkoleniowe, pozwalające na nabycie i ugruntowanie wiedzy medycznej. Ideałem jest nabycie wprawy, pozwalającej na działanie szybkie i instynktowne, co staje się szczególnie istotne podczas działań pod ostrzałem nieprzyjaciela.

Bez licencji na nieśmiertelność - ikona wpisu

Poniżej przedstawiamy ramowy konspekt zajęć, które odbędą się 25.03.2013 na poligonie Wojciechowo. Zachęcamy do powielania dobrych praktyk i życzymy sukcesów szkoleniowych. Pełną relację z przeprowadzonych zajęć zamieścimy niebawem.

Bez licencji na nieśmiertelność

Niezależnie od zadania, miejsca i okoliczności, jedynym pewnikiem, który żołnierz musi i powinien brać pod uwagę jest możliwość odniesienia ran, kontuzji bądź śmierci własnej lub kolegów. Zdarzenia niekoniecznie muszą być związane z bezpośrednim udziałem w walce albo oddziaływaniem przeciwnika, jednak ich następstwa muszą być traktowane jako efekt, który obniża zdolność pododdziału do wykonywania zadań.

Bez licencji na nieśmiertelność - ikona wpisu

Jak długa jest historia konfliktów zbrojnych, tak długi jest rozwój cywilizacyjny, a w odniesieniu do wojskowości, rozwój technik unicestwiania. W parze z nim kroczą zasady i techniki udzielania pomocy poszkodowanym w walce zarówno własnym jak też żołnierzom przeciwnika.