Logo Ludzii Armii

Red Fight – relacja z ćwiczeń

Dnia 25 marca 2013 roku w godzinach 09.00 – 14.00 na strzelnicy „Nietoperek” pod Międzyrzeczem, odbyło się szkolenie medyczno-taktyczne pt. „Red Fight”, dedykowane dla organizacji i grup pro obronnych działających na terenie kraju. Pomysł i organizacja należała do oddziału SGO REC, działającego pod skrzydłami Międzyrzeckiej LOK.

Wsparcia, zarówno merytorycznego, jak też technicznego udzieliła jak zawsze gotowa do współpracy 17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana, której ratownicy medyczni uczestniczyli w szkoleniu jako instruktorzy, a sama jednostka do jego przeprowadzenia wydzieliła tak duży obiekt.

Bez licencji na nieśmiertelność

Niezależnie od zadania, miejsca i okoliczności, jedynym pewnikiem, który żołnierz musi i powinien brać pod uwagę jest możliwość odniesienia ran, kontuzji bądź śmierci własnej lub kolegów. Zdarzenia niekoniecznie muszą być związane z bezpośrednim udziałem w walce albo oddziaływaniem przeciwnika, jednak ich następstwa muszą być traktowane jako efekt, który obniża zdolność pododdziału do wykonywania zadań.

Bez licencji na nieśmiertelność - ikona wpisu

Jak długa jest historia konfliktów zbrojnych, tak długi jest rozwój cywilizacyjny, a w odniesieniu do wojskowości, rozwój technik unicestwiania. W parze z nim kroczą zasady i techniki udzielania pomocy poszkodowanym w walce zarówno własnym jak też żołnierzom przeciwnika.