Logo Ludzii Armii

Red Fight – relacja z ćwiczeń

Dnia 25 marca 2013 roku w godzinach 09.00 – 14.00 na strzelnicy „Nietoperek” pod Międzyrzeczem, odbyło się szkolenie medyczno-taktyczne pt. „Red Fight”, dedykowane dla organizacji i grup pro obronnych działających na terenie kraju. Pomysł i organizacja należała do oddziału SGO REC, działającego pod skrzydłami Międzyrzeckiej LOK.

Wsparcia, zarówno merytorycznego, jak też technicznego udzieliła jak zawsze gotowa do współpracy 17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana, której ratownicy medyczni uczestniczyli w szkoleniu jako instruktorzy, a sama jednostka do jego przeprowadzenia wydzieliła tak duży obiekt.

Red Fight – praktyka szkoleń medycznych

Umiejętność udzielania pomocy przedmedycznej na polu walki nie dotyczy już tylko wyspecjalizowanych ratowników. Przegląd i analiza wypadków w trakcie działań bojowych jasno pokazują, że procedury ratownictwa medycznego powinny na stałe wejść do kanonu szkolenia dla wszystkich żołnierzy. Wiedza ta, połączona z szybkością reakcji, podwyższa szanse na przeżycie pacjenta po otrzymaniu postrzału. Aby ta prosta zasada mogła funkcjonować w praktyce, konieczne są stałe i często powtarzane działania szkoleniowe, pozwalające na nabycie i ugruntowanie wiedzy medycznej. Ideałem jest nabycie wprawy, pozwalającej na działanie szybkie i instynktowne, co staje się szczególnie istotne podczas działań pod ostrzałem nieprzyjaciela.

Bez licencji na nieśmiertelność - ikona wpisu

Poniżej przedstawiamy ramowy konspekt zajęć, które odbędą się 25.03.2013 na poligonie Wojciechowo. Zachęcamy do powielania dobrych praktyk i życzymy sukcesów szkoleniowych. Pełną relację z przeprowadzonych zajęć zamieścimy niebawem.

Bez licencji na nieśmiertelność

Niezależnie od zadania, miejsca i okoliczności, jedynym pewnikiem, który żołnierz musi i powinien brać pod uwagę jest możliwość odniesienia ran, kontuzji bądź śmierci własnej lub kolegów. Zdarzenia niekoniecznie muszą być związane z bezpośrednim udziałem w walce albo oddziaływaniem przeciwnika, jednak ich następstwa muszą być traktowane jako efekt, który obniża zdolność pododdziału do wykonywania zadań.

Bez licencji na nieśmiertelność - ikona wpisu

Jak długa jest historia konfliktów zbrojnych, tak długi jest rozwój cywilizacyjny, a w odniesieniu do wojskowości, rozwój technik unicestwiania. W parze z nim kroczą zasady i techniki udzielania pomocy poszkodowanym w walce zarówno własnym jak też żołnierzom przeciwnika.