Logo Ludzii Armii

Techniki CQB (CQC) | część II

Podążając dalej w tematykę działań oraz konfliktów w rejonie zurbanizowanym, charakteryzujących się zmniejszonymi odległościami oraz większą intensywnością i brutalnością, pamiętać należy o tym, iż umiejętności, determinacja oraz sprzęt używany przez żołnierzy (operatorów) biorących bezpośredni udział w działaniach, stanowią jedynie pewną część całokształtu wchodzącego w końcowy sukces zespołów szturmowych.

Nie wolno tutaj zapomnieć o wielkim wkładzie zespołów planistycznych, które analizując najmniejsze szczegóły i aspekty poszczególnego zadania, przyczyniają się do powodzenia całej akcji. Jednak w dalszej części artykułu zagłębimy się w sposoby oraz ćwiczenia mające na celu pogłębiania swoich umiejętności oraz wiedzy na temat walki w bliskim kontakcie.

Podstawy działań CQB

Dynamiczne, a zarazem intuicyjne przyjmowanie postawy „Niskiej” i „Wysokiej” gotowości to elementarna umiejętność oraz podstawa działań CQB oraz CQC. Zapewnia ona pojedynczemu żołnierzowi pewność oddawania celowanych strzałów tak warunkach stacjonarnych, jak i podczas ruchu. Umiejętność ta jest niejednokrotnie zaniedbywana lub całkowicie pomijana na korzyść bardziej widowiskowych i spektakularnych zajęć z dziedziny dominowania pomieszczeń (tzw. Czyszczenia), które tak na dobrą sprawę są ukoronowaniem całego procesu szkoleniowego.

CQB-ikona-wpisu

W proces nabywania ww. umiejętności wchodzi szereg ćwiczeń, których ciągłe powtarzanie, daje nam możliwość nabycia odruchów bezwarunkowych oraz zapewnia pamięć mięśniową, potrzebną do błyskawicznego dobywania broni w celu prowadzenia skutecznego ognia do przeciwnika lub obiektów w których się znajduje.

Techniki CQB (CQC)

Close Quarters Battle (CQB) lub Close Quarters Combat (CQC) jest rodzajem walki, która charakteryzuje się podjęciem próby wyeliminowania jednostek wroga wyposażonych w broń osobistą, w bardzo bliskim zasięgu.

CQB-ikona-wpisu

W typowym scenariuszu CQB atakujący (szturmujący) podejmują próbę bardzo szybkiego, agresywnego przejęcia pojazdu, budynku czy też pomieszczenia kontrolowanego przez napastników (terrorystów), którzy zazwyczaj nie mają łatwego sposobu wycofania się. Ponieważ „terroryści” (napastnicy) mogą być bardzo zdeterminowani w swoim działaniu, CQB wymaga szybkiego precyzyjnego i skoordynowanego uderzenia kilku zespołów szturmowych (BSR, Snajperzy, Kordon), mającego na celu błyskawiczne odebranie im życia lub pozbawienia ich możliwości stawiania oporu. W tym celu sekcje szturmujące podczas działania wykorzystują między innymi granaty „Flashbang”, materiały pirotechniczne, gazy oraz ekrany dymne.