Logo Ludzii Armii

IED – najważniejsze, to znać odpowiedź na pytanie czego szukasz!

Przeszukiwanie (rozpoznanie), czy to pojazdów, czy też pomieszczeń lub terenu, to jedno z wielu zadań wykonywanych również przez żołnierzy Wojska Polskiego. Pozornie może się ono wydawać stosunkowo łatwym do realizacji, sprowadzającym, się do wykonania prostych czynności: otwieram, wchodzę (wsiadam), sprawdzam i wychodzę (wysiadam). Nic bardziej mylnego!

Specyfika zagrożenia

Specyfika służby w takich miejscach jak obecnie Afganistan, czy wcześniej Irak, pokazuje, iż stosowanie różnego rodzaju przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych (w formie np. improwizowanych urządzeń wybuchowych – IED), nie jest już zagrożeniem tylko i wyłącznie na terenie tych państw, ale może stanowić realne zagrożenie dla żołnierzy na całym świecie. Jedynym sposobem na skuteczną walkę z tym zagrożeniem jest ciągłe, dostosowane do zmieniającej się sytuacji i warunków, jak najbardziej realne szkolenie nie tylko pododdziałów wojsk inżynieryjnych (takich jak EOD), ale i żołnierzy o specjalnościach ogólnowojskowych. Żołnierze muszą być przygotowani do rozpoznania podstawowych „składników”, które w połączeniu mogą stanowić śmiertelne niebezpieczeństwo.