Logo Ludzii Armii

Karabinek Beryl i jego modernizacje

Od blisko sześćdziesięciu lat indywidualne uzbrojenie żołnierza polskiego stanowi karabinek oparty o radziecki system konstrukcji Kałasznikowa. Początkowo były to modele stricte wschodnie, powstające na licencji w radomskich zakładach, następnie krótko użytkowany karabinek Tantal (amunicja 5,45×39 mm wz.1974) by ostatecznie w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku przybrać postać Beryla – wszystko wskazuje na to, że ostatniej konstrukcji opartej o filozofię karabinka AK znajdującej się w uzbrojeniu Wojska Polskiego.

berylfulwypas

Niniejszy tekst ma przybliżyć Czytelnikowi kulisy jego powstania, charakterystykę wersji bazowej oraz jej późniejszych modyfikacji. Jednak historia Beryla wcale nie musi się zakończyć w najbliższych latach. Beryl ciągle kupowany jest przez rodzimy resort obrony, a liczba już używanych egzemplarzy (około 40 tysięcy) stanowi silną przesłankę do wdrożenia kolejnych modyfikacji.