Logo Ludzii Armii

Red Fight – relacja z ćwiczeń

Dnia 25 marca 2013 roku w godzinach 09.00 – 14.00 na strzelnicy „Nietoperek” pod Międzyrzeczem, odbyło się szkolenie medyczno-taktyczne pt. „Red Fight”, dedykowane dla organizacji i grup pro obronnych działających na terenie kraju. Pomysł i organizacja należała do oddziału SGO REC, działającego pod skrzydłami Międzyrzeckiej LOK.

Wsparcia, zarówno merytorycznego, jak też technicznego udzieliła jak zawsze gotowa do współpracy 17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana, której ratownicy medyczni uczestniczyli w szkoleniu jako instruktorzy, a sama jednostka do jego przeprowadzenia wydzieliła tak duży obiekt.

Obraz nie byłby pełny gdyby nie wspomnieć o dowódcy JS 4046, instruktorze prowadzącym naukę podejmowania śmigłowca oraz dwóch profesjonalnie przygotowanych ratownikach medycznych jednej z grup wiedzą i zaangażowaniem wspierających medyków wojskowych.

Osoby chcące poznać smak nieco hardcorowej, tegorocznej wiosny, przybyły już w dniu poprzedzającym szkolenie, aby biwakować w warunkach ekstremalnych.

Pierwsi uczestnicy zaczęli przybywać w godzinach porannych, tak więc wraz ze wschodzącym leniwie słońcem, parking na strzelnicy powoli się zapełniał. O godzinie 08.40 wszyscy stanęli na zbiórce, aby po sprawdzeniu stanu, przedstawieniu instruktorów i zapoznaniu z organizacją szkolenia o godz. 09.10 rozpocząć zajęcia.

Pierwsza godzina poświęcona została na zapoznanie się z przeznaczeniem i zadaniami ratownika medycznego na polu walki oraz podstawowym sprzętem do udzielenia pomocy poszkodowanym. Kolejne godziny, już w trybie praktycznym, służyły nauce i przyswojeniu wiedzy z zagadnień, którymi były:

 • Sposoby ewakuacji rannych z pola walki.
 • Postępowanie w sytuacji kontaktu ogniowego, ewakuacja ze strefy śmierci, zabezpieczenie poszkodowanych.
 • Wezwanie ewakuacji MEDEVAC przy zastosowaniu obowiązującej procedury łączności i meldunku.
 • Transport poszkodowanych do wyznaczonej strefy ewakuacji, zabezpieczenie strefy lądowiska, podjęcie śmigłowca i załadunek poszkodowanych.

Wszystkie elementy realizowane były w praktyce, a chęć szkolenia, pomysłowość i wkład pracy instruktorów oraz uczestników pozwoliły na jego przeprowadzenie na bardzo dobrym poziomie, pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych.

Ktoś może zadać sobie pytanie, czemu służy organizacja tego typu szkoleń?

Odpowiedź nie jest prosta, bo wymienić można wiele argumentów, zarówno na tak, jak i na nie. Jako organizatorowi przyświeca mi zawsze kilka głównych celów:

 • Kształtowanie wartości i umiejętności obronnych w społeczeństwie.
 • Aktywna współpraca społeczności cywilnej i wojskowej przynosząca obopólne i wymierne korzyści dla obronności państwa.
 • Propagowanie służby wojskowej, jako ciekawego i wartościowego sposobu na samorealizację zawodową w oparciu o jej walory społeczne i patriotyczne.
 • Propagowanie idei Obrony Terytorialnej oraz konsolidacji środowisk pro obronnych w celu jej współtworzenia.
 • Wsparcie zewnętrzne dla 17 WBZ, mające na celu propagowanie informacji o jednostce, jej przeznaczeniu oraz możliwości odbywania w niej służby.

Szkolenie Red Fight było pierwszym organizowanym w tym roku, kolejne przedsięwzięcia już w planach. Nie pozostaje mi, więc nic innego, jak jeszcze raz podziękować wszystkim uczestnikom za udział i pomoc w organizacji, oraz zaprosić na kolejne przedsięwzięcia.

Uczestnicy:

 • Oddział SGO REC. (Międzyrzecz)
 • Oddział SGO Gdańsk
 • Oddział SGO W.O.T (Glewice)
 • Oddział SGO W.O.R.T (Wrocław)
 • Oddział ODS/Gunfire (Wrocław)
 • GGRS (Gorzów Wlkp)
 • USMC (Gorzów Wlkp.)
 • Chłopcy Uśmiechniętego Jeża
 • 1 LDOT
 • Jednostka Strzelecka 3026 Wrocław
 • Jednostka Strzelecka 3006 Nowa Sól
 • Jednostka Strzelecka 4044 Witnica
 • Jednostka Strzelecka 4046 Sulechów
 • Uczestnicy indywidualni

Wsparcie 17 WBZ:

 • Sekcja Współpracy Cywilno – Wojskowej CIMIC
 • Grupa Zabezpieczenia Medycznego
 • 15 batalion Ułanów Poznańskich

Krótka fotorelacja:

Zdjęcia pochodzą ze zbiorów autora.

Dodaj komentarz:
*