Logo Ludzii Armii

Red Fight – praktyka szkoleń medycznych

Umiejętność udzielania pomocy przedmedycznej na polu walki nie dotyczy już tylko wyspecjalizowanych ratowników. Przegląd i analiza wypadków w trakcie działań bojowych jasno pokazują, że procedury ratownictwa medycznego powinny na stałe wejść do kanonu szkolenia dla wszystkich żołnierzy. Wiedza ta, połączona z szybkością reakcji, podwyższa szanse na przeżycie pacjenta po otrzymaniu postrzału. Aby ta prosta zasada mogła funkcjonować w praktyce, konieczne są stałe i często powtarzane działania szkoleniowe, pozwalające na nabycie i ugruntowanie wiedzy medycznej. Ideałem jest nabycie wprawy, pozwalającej na działanie szybkie i instynktowne, co staje się szczególnie istotne podczas działań pod ostrzałem nieprzyjaciela.

Poniżej przedstawiamy ramowy konspekt zajęć, które odbędą się 25.03.2013 na poligonie Wojciechowo. Zachęcamy do powielania dobrych praktyk i życzymy sukcesów szkoleniowych. Pełną relację z przeprowadzonych zajęć zamieścimy niebawem.

Szkolenie taktyczno-medyczne „Red Fight” – konspekt zajęć

Temat:

Działanie żołnierza w sytuacji bojowej – pomoc przedmedyczna na polu walki.

Cel:

Poznanie oraz wyjaśnienie procedur działania żołnierza w sytuacji bojowej, udzielania sprawnej pomocy przedmedycznej poszkodowanym w wyniku kontaktu ogniowego, zapoznania z zasadami ewakuacji medycznej oraz wezwania i podejmowania pomocy MEDEVAC.

Czas:

09.00 – 14.00

Miejsce:

OC. Wojciechowo

Zagadnienia:

 • Podstawowe wyposażenie ratownika medycznego oraz osobisty pakiet medyczny żołnierza (1)
 • Rozpoznanie ran postrzałowych oraz urazów powstałych w wypadku kontaktu ogniowego. (2)
 • Ewakuacja ze strefy śmierci, zabezpieczenie rannych oraz przygotowanie do transportu. (3)
 • Wybór miejsca na lądowisko improwizowane, meldunek MEDEVAC. (4)
 • Zabezpieczenie lądowiska, procedura podjęcia śmigłowca. (5)

Zabezpieczenie materiałowe:

 • Umundurowanie oraz wyposażenie osobiste (opcja „full combat” – kamizelka lub szelki taktyczne, nakrycie głowy, ochraniacze, rękawiczki, plecak szturmowy, osobisty pakiet medyczny).
 • Uzbrojenie etatowe (repliki broni).
 • Indywidualne środki łączności (pasmo PMR – 446 MHz)
 • Wyżywienie (prowiant suchy, indywidualne racje żywnościowe, napoje) każdy z uczestników we własnym zakresie.
 • Pojazd ewakuacji medycznej.
 • Środki dymne oraz pirotechniczne.

Instruktorzy:

 • Zagadnienie nr 1 – ratownik medyczny
 • Zagadnienie nr 2 – ratownik medyczny
 • Zagadnienie nr 3 – instruktor cywilny
 • Zagadnienie nr 4 – żołnierz zawodowy
 • Zagadnienie nr 5 – instruktor cywilny

Przebieg szkolenia:

Część wstępna: 08.30 – 09.00

 • Zbiórka przed rozpoczęciem szkolenia.
 • Przedstawienie celu szkoleniowego zajęć oraz ich przebiegu.
 • Przedstawienie instruktorów.
 • Rozejście się do miejsc szkolenia.

Część główna: 09.00 – 14.00

Szkolenie na punktach nauczania:
 • Zagadnienie nr 1 prowadzone będzie równolegle przez dwóch ratowników medycznych w podziale na dwie grupy szkoleniowe – czas szkolenia 50 minut.
 • Zagadnienia nr 2 do 5 prowadzone będą w podziale na cztery grupy szkoleniowe metoda szeregową – czas szkolenia 4 x 60 minut.
 • Całość obejmuje pięć godzin szkolenia prowadzonego non stop bez przerw, przejście na kolejne punkty nauczania odbywa się całością grupy z zachowaniem działania taktycznego lub biegiem. Instruktorzy szkolenie prowadzą w taki sposób, aby przekazać maksimum wiedzy zwracając przy tym uwagę na praktyczne doskonalenie poznanych umiejętności.
 • Zagadnienia szkoleniowe połączone z działaniem taktycznym należy prowadzić w oparciu o założoną sytuacje taktyczną, a wszelkie działania szkolonych cechować ma dynamika.
 • Zmiana punktów nauczania odbywa się na komendę kierownika szkolenia podaną przez środki radiowe, przygotowanie do zmiany grup sygnalizowane będzie z pięciominutowym wyprzedzeniem.

Część końcowa: 14.10 – 14.30

 • Zbiórka po zakończeniu szkolenia.
 • Omówienie oraz wskazanie na cele doskonalenia.
 • Zakończenie szkolenia.

Idea szkolenia:

Szkolenie z zakresu ratownictwa medycznego ma na celu zdobycie i poszerzenie wiedzy członków grup pro obronnych oraz rekonstrukcyjnych przy wsparciu merytorycznym zawodowych wojskowych ratowników medycznych. Nawiązywanie i kontynuacja współpracy szkoleniowej przez te środowiska procentuje uzyskaniem wymiernych efektów.

Wojskowi ratownicy medyczni posiadają zasób specjalistycznej wiedzy i umiejętności nie tylko zdobywanej na poligonach lecz przede wszystkim weryfikowanej w realnych warunkach bojowych, to właśnie tak zdobyta wiedza jest najwartościowszym dobrem do przekazania. Grupy i organizacje pro obronne działające w imię wartości społecznych i patriotycznych wkładają w swoje szkolenie wiele wysiłku i serca. Zazwyczaj bez finansowania z zewnątrz polegać mogą jedynie na wkładzie własnym każdego ze swoich członków, a mimo wszystko ich poziom wyszkolenia i wiedzy w wielu wypadkach jest bardzo wysoki. Szkolenie takie jak „Red Fight” pozwala na zdobycie części wiedzy bez konieczności inwestowania czasem dużych środków w szkolenia prowadzone przez specjalistyczne firmy.

Idea takiego właśnie szkolenia nie tylko pod kątem medycznym, ale też biorąc pod uwagę szkolenie ogólnowojskowe i pewne zagadnienia specjalistyczne promowana jest przez większość działań grupy SGO REC, a pamiętać należy, że wielkie rzeczy rodzą się często z małych pomysłów.

Dodaj komentarz:
*