Logo Ludzii Armii

O nas

Polska 1000 r. n.e. – Początek

Wyszliśmy z mroków dziejów i chaosu. Naszym przeznaczeniem od zawsze była śmierć. Jęki konających i rannych były nam za muzykę, a ferwor walki był nam jako wino. Po zwycięskiej wojnie szliśmy dalej a duchy naszych poległych braci towarzyszyły nam w wędrówce.

Na początku było nas wielu, szliśmy w bój zwartym szeregiem, nie lękając się o życie. Wiedzieliśmy, że jesteśmy potrzebni a nasza chwała nigdy nie przeminie. Będziemy trwać w zbiorowej pamięci, wojennych legendach, a o naszych wyczynach lud będzie rozprawiać jeszcze przez długie stulecia.

Nie wiedzieliśmy jak bardzo się myliliśmy…

Mimo, że minęło wiele lat starzy ludzie przybywający do górskiej jaskini rozpoznali się bez trudu. Ich twarze, pokryte siatką zmarszczek i poorane bliznami wyniesionymi z setek bitew, wyrażały determinację. Na tym ostatnim, tajnym spotkaniu podjęte zostaną ostateczne decyzje, a potem już tylko śmierć i oczekiwanie na ponowne narodziny dawnej potęgi. Ich plan wybiegał daleko w przyszłość. Nie chodziło tu o lata, ale o wieki. Pradawna potęga musi się odrodzić, a przyszli spadkobiercy zostali już naznaczeni piętnem przeznaczenia…

Polska 2013 r. n.e. – Ludzie Armii

Chciałoby się napisać, że te parę linijek opisuje mroczną historię powstania naszego portalu. Niestety. Powyższa historia jest fikcją powstałą w głowie autora niniejszego tekstu, choć sama idea wydaje się być użyteczna.

Ludzie Armii to portal, który z założenia zajmuje się merytorycznym opisem wojennego rzemiosła. Pragniemy, aby ta wiedza stała się użyteczna zarówno dla wojska jak i dla środowiska cywilnego. Nasz portal staje się zatem otwartą przestrzenią społeczną, gdzie każdy, kto chce podzielić się swą militarną wiedzą, znajdzie swoje miejsce.

Drugim aspektem naszej działalności jest promowanie niebanalnych i ciekawych ludzi, którzy na co dzień tworzą wysokie standardy w Wojsku Polskim oraz są inicjatorami wielu pozytywnych zmian. Chcielibyśmy, aby ci żołnierze nie zagubili się w tłumie wojska, a przy okazji mieli możliwość wpływu na poziom wyszkolenia szerszego ogółu.

Autorami materiałów na naszym portalu są przede wszystkim pracownicy wojska, choć znajdziecie tu także artykuły pisane przez specjalistów z dziedziny cywilnej. Wydaje nam się, że taki rozkład pozwoli nam na szersze i bardziej atrakcyjne opisywanie interesujących Was zagadnień.

Żywimy nadzieję, że treści zawarte w niniejszym serwisie, stanowią kumulację doświadczeń wszystkich dzielnych wojowników, jakich zrodziła nasza ziemia. Może się zatem okazać, że idea zawarta w fikcyjnym tekście nie jest taka absurdalna….

Zapraszamy do lektury i współpracy.
Ludzie Armii