Logo Ludzii Armii

(anty)Snajper – komentarz eksperta

Taktyka, którą teraz nazywamy przeciwsnajperską, wyewoluowała w momencie pojawienia się na polach bitewnych pierwszych snajperów. Od tamtych czasów po dziś dzień ma ona na celu ograniczenie szkód powodowanych przez snajperów w siłach i sprzęcie biorących udział w konfliktach zbrojnych na całym świecie.

antysanjper---ikona-wspisu

Działania przeciwsnajperskie można pojmować na dwa sposoby. Pierwszy z nich to wszelkie typy zachowań żołnierzy jakich muszą unikać, lub czynności które muszą wykonać aby nie zostać zlikwidowanym przez snajpera. Poniżej wymienione są niektóre z tych kwestii:

Podstawy działań CQB

Dynamiczne, a zarazem intuicyjne przyjmowanie postawy „Niskiej” i „Wysokiej” gotowości to elementarna umiejętność oraz podstawa działań CQB oraz CQC. Zapewnia ona pojedynczemu żołnierzowi pewność oddawania celowanych strzałów tak warunkach stacjonarnych, jak i podczas ruchu. Umiejętność ta jest niejednokrotnie zaniedbywana lub całkowicie pomijana na korzyść bardziej widowiskowych i spektakularnych zajęć z dziedziny dominowania pomieszczeń (tzw. Czyszczenia), które tak na dobrą sprawę są ukoronowaniem całego procesu szkoleniowego.

CQB-ikona-wpisu

W proces nabywania ww. umiejętności wchodzi szereg ćwiczeń, których ciągłe powtarzanie, daje nam możliwość nabycia odruchów bezwarunkowych oraz zapewnia pamięć mięśniową, potrzebną do błyskawicznego dobywania broni w celu prowadzenia skutecznego ognia do przeciwnika lub obiektów w których się znajduje.

Techniki CQB (CQC)

Close Quarters Battle (CQB) lub Close Quarters Combat (CQC) jest rodzajem walki, która charakteryzuje się podjęciem próby wyeliminowania jednostek wroga wyposażonych w broń osobistą, w bardzo bliskim zasięgu.

CQB-ikona-wpisu

W typowym scenariuszu CQB atakujący (szturmujący) podejmują próbę bardzo szybkiego, agresywnego przejęcia pojazdu, budynku czy też pomieszczenia kontrolowanego przez napastników (terrorystów), którzy zazwyczaj nie mają łatwego sposobu wycofania się. Ponieważ „terroryści” (napastnicy) mogą być bardzo zdeterminowani w swoim działaniu, CQB wymaga szybkiego precyzyjnego i skoordynowanego uderzenia kilku zespołów szturmowych (BSR, Snajperzy, Kordon), mającego na celu błyskawiczne odebranie im życia lub pozbawienia ich możliwości stawiania oporu. W tym celu sekcje szturmujące podczas działania wykorzystują między innymi granaty „Flashbang”, materiały pirotechniczne, gazy oraz ekrany dymne.

(anty)Snajper – wykrywanie, przeciwdziałanie, neutralizacja

Aby skutecznie móc zwalczać oraz przeciwdziałać snajperom przeciwnika, trzeba poznać taktykę ich działania oraz techniki, które stosują. Dlatego właśnie największym wrogiem snajpera jest snajper strony przeciwnej. Jednym z krytycznych elementów szkolenia strzelców jest Countersniping (działania antysnajperskie). Poznając własne rzemiosło, wyczulają się tym samym na to, czego i gdzie szukać w celu wykrycia oraz wyeliminowania zagrożenia ze strony wroga.

antysanjper---ikona-wspisu

Kluczowym elementem jest tu umiejętność obserwacji otoczenia, „czytania terenu” oraz przewidywania. Należy spróbować mentalnie wcielić się w rolę snajpera i zadać sobie pytanie „gdzie ja bym się ukrył i przygotował zasadzkę?”. Im większą zgłębi się wiedzę na temat działania snajperów, tym stanie się to łatwiejsze. Jest to wiedza niezwykle ważna dla każdego dowódcy, który prowadzi wojsko w terenie. Szkoleni z tego zakresu powinni być nie tylko sami dowódcy ale i wszyscy żołnierze do najniższego szczebla włącznie.

Zatorze 2013 – maksimum realizmu, minimum środków…

Siły 1-go plutonu piechoty kontra strzelcy wyborowi starły się w ramach zajęć taktycznych pod roboczą nazwą „ZATORZE 2013”. Scenariusz zajęć został oparty na działaniach przeprowadzonych przez żołnierzy z VIII zmiany PKW Afganistan, stacjonujących w bazie GHAZNI. Pluton z ZBA otrzymał zadanie odzyskania głowicy z wyposażeniem optycznym, podwieszonym pod balon obserwacyjny.

zatorze-2013-ikona-wpisu

Balony obserwacyjne, szeroko stosowane w ochronie baz sił ISAF, zawieszone są 500 m nad ziemią i prowadzą obserwację do 20 km w dzień i nocy. W wyniku nagłej zmiany pogody i zerwania porywistego wiatru, balon wraz z cennym sprzętem optycznym zerwał się z stalowych lin kotwiczących go do ziemi. Po określeniu lokalizacji rozbitego balonu, pluton wyruszył w wskazany rejon. W celu urozmaicenia zajęć, scenariusz został wzbogacony o działanie sekcji strzelców wyborowych sił przeciwnika.