Logo Ludzii Armii

Techniki CQB (CQC) | część II

Podążając dalej w tematykę działań oraz konfliktów w rejonie zurbanizowanym, charakteryzujących się zmniejszonymi odległościami oraz większą intensywnością i brutalnością, pamiętać należy o tym, iż umiejętności, determinacja oraz sprzęt używany przez żołnierzy (operatorów) biorących bezpośredni udział w działaniach, stanowią jedynie pewną część całokształtu wchodzącego w końcowy sukces zespołów szturmowych.

Nie wolno tutaj zapomnieć o wielkim wkładzie zespołów planistycznych, które analizując najmniejsze szczegóły i aspekty poszczególnego zadania, przyczyniają się do powodzenia całej akcji. Jednak w dalszej części artykułu zagłębimy się w sposoby oraz ćwiczenia mające na celu pogłębiania swoich umiejętności oraz wiedzy na temat walki w bliskim kontakcie.

Emergency Close Air Support – prewencja i wsparcie.

O ile Close Air Support (CAS) jest rozpoznawalne przez pilotów oraz sympatyków lotnictwa taktycznego jako jeden z prezentowanych w AJP-3.3 typów działań lotnictwa Sił Powietrznych, o tyle pojęcie Emergency Close Air Support (E-CAS) nie jest już tak jednoznacznie identyfikowane.

W najogólniejszym znaczeniu definicja CAS sprowadza się do lotniczego wsparcia ogniowego wojsk walczących w styczności, zarówno w strefie działań bezpośrednich, głębokich jak i tyłowych – czyli jednej z dwóch – obok pojedynkowania się w formie Basic Fighter Maneuvers (BFM) – ulubionych rozrywek rycerzy na białych koniach – tj. palenia Ziemi Świętej. Co jednak oznacza ów tajemniczy przymiotnik EMERGENCY? Czy jest to rodzaj Ground Alert, czy specyficzne operowanie w Kill Box?

Wyjście z zasadzki

We wszystkich działaniach bojowych jesteśmy narażeni na to, że wpadniemy w zasadzkę. Nie ważne jak byśmy byli ostrożni i tak jest to nieuniknione, szczególnie jeśli przeciwnik wie o naszej obecności na jego terenie. Musimy pamiętać, że ten, kto organizuje zasadzkę, jest w lepszym położeniu od nas, ma lepszy wgląd w teren i drogę ucieczki. Na szczęście nie każde wejście w zasadzkę musi kończyć się 100 % stratami. Istnieje kilka wariantów pozwalających tego uniknąć – nawet jeśli siła przeciwnika jest większa od naszej.

Przed każdym patrolem/działaniem dowódca powinien omówić warianty postępowania na wypadek wejścia w zasadzkę. Takie postępowanie gwarantuje, że każdy będzie wiedział jakie jest jego zadanie i co ma robić w takiej sytuacji. Dzięki temu unikniemy chaosu i zbędnych strat.

5 Zasad Walki

Biblijny Stary Testament nałożył na wszystkich Żydów 10 przykazań, które stały się wykładnią postępowania. Słowo grzech zaczęto utożsamiać z łamaniem skodyfikowanych zasad, wyrytych boską ręką w skale góry Synaj. Proszę sobie wyobrazić, że kilka tysięcy lat później Bóg, specjalnie dla wojowników, sformułował jeszcze 5 zasad. Kto wybierze ścieżkę Pana, tego czeka zwycięstwo.

5-zasad-ikona-wpisu

(zasady właściwie nie zostały sformułowane przez Boga, lecz przez amerykańskich Rangersów)

Teoria zasadzek – Twoi wrogowie mogą być zaskoczeni. Cz. III – rejon zasadzki.

Elementy rejony zasadzki

W celu zapewnienia sprawności działania patrolu w rejonie zasadzki, wyznacza się w nim następujące elementy koordynacyjne: (1) rejon ześrodkowania, (2) punkt rozwinięcia, (3) strefę śmierci oraz (4) granicę działania.

Zasadzka - ikona wpisu

Rejon ześrodkowania

Rejon ześrodkowania (RZ) to miejsce w rejonie operacji, w którym patrol ześrodkowuje swoje siły przed akcją w celu przygotowania się do działania oraz po akcji, aby dokonać kontroli i reorganizacji przed jego opuszczeniem. Powinien zapewniać ukrycie i warunki do krótkotrwałej obrony oraz znajdować się z dala od skupisk ludzi, naturalnych szlaków i linii komunikacyjnych. Powinien również być łatwy do zlokalizowania w terenie oraz znajdować się poza zasięgiem obserwacji, słuchu i ognia broni ręcznej ze strefy śmierci – w takiej odległości, która nie utrudni do niej podejścia. RZ jest przez dowódcę patrolu ustalany wstępnie na etapie planowania operacji, a następnie potwierdzany lub zmieniany podczas operacji. W trakcie akcji RZ jest ubezpieczany okrężnie przez element grupy ubezpieczającej. W przypadku patrolu nielicznego, RZ ubezpieczany jest jedynie na godzinie 0600 i 1200 względem kierunku podejścia do obiektu działania. Patrol liczący 10 lub mniej ludzi na czas akcji nie pozostawia w RZ żadnych ubezpieczeń (opuszcza rejon całością swoich sił po dokonaniu ostatecznych przygotowań do działania).