Logo Ludzii Armii

Emergency Close Air Support – prewencja i wsparcie.

O ile Close Air Support (CAS) jest rozpoznawalne przez pilotów oraz sympatyków lotnictwa taktycznego jako jeden z prezentowanych w AJP-3.3 typów działań lotnictwa Sił Powietrznych, o tyle pojęcie Emergency Close Air Support (E-CAS) nie jest już tak jednoznacznie identyfikowane.

W najogólniejszym znaczeniu definicja CAS sprowadza się do lotniczego wsparcia ogniowego wojsk walczących w styczności, zarówno w strefie działań bezpośrednich, głębokich jak i tyłowych – czyli jednej z dwóch – obok pojedynkowania się w formie Basic Fighter Maneuvers (BFM) – ulubionych rozrywek rycerzy na białych koniach – tj. palenia Ziemi Świętej. Co jednak oznacza ów tajemniczy przymiotnik EMERGENCY? Czy jest to rodzaj Ground Alert, czy specyficzne operowanie w Kill Box?