Logo Ludzii Armii

(anty)Snajper – komentarz eksperta

Taktyka, którą teraz nazywamy przeciwsnajperską, wyewoluowała w momencie pojawienia się na polach bitewnych pierwszych snajperów. Od tamtych czasów po dziś dzień ma ona na celu ograniczenie szkód powodowanych przez snajperów w siłach i sprzęcie biorących udział w konfliktach zbrojnych na całym świecie.

Działania przeciwsnajperskie można pojmować na dwa sposoby. Pierwszy z nich to wszelkie typy zachowań żołnierzy jakich muszą unikać, lub czynności które muszą wykonać aby nie zostać zlikwidowanym przez snajpera. Poniżej wymienione są niektóre z tych kwestii:

  • Dowódcy pododdziałów powinni „wtopić się” w otoczenie swoich żołnierzy, jeśli chcą zostać przy życiu ich obowiązkiem jest zwracanie uwagi na zachowania stricte dowódcze, takie jak: wyraźne gestykulowanie (komenderowanie), pozostawanie na boku kiedy inni żołnierze pracują, unikanie sytuacji kiedy stojąc z boku wzywamy żołnierzy do siebie, po czym wszyscy zmierzają w kierunku jednego żołnierza. Po tych i po wielu innych zachowaniach, potencjalny snajper może bez trudu wywnioskować, który z obserwowanych przez niego żołnierzy jest liderem.
  • Poszczególni żołnierze o różnych specjalnościach, powinni zwracać uwagę na to, co i w jaki sposób robią. Należy unikać rutyny, nie chodzić tymi samymi trasami w czasie patrolowania, zwracać uwagę aby nie pojawić się po tym samym okresie czasu wychodząc zza rogu budynku. Jeśli natomiast chodzi o żołnierzy o specjalności: strzelec wyborowy lub snajper to ci fachowcy muszą brać pod uwagę wiele różnych czynników które muszą wykonać lub odwrotnie, czego nie mogą zrobić aby pozostać niewykrytym.
  • Biorąc pod uwagę działania przeciwsnajperskie oraz zasady zachowania się, które pozwoliłyby żołnierzom na zminimalizowanie ilości ofiar na polu walki, należałoby wprowadzić do każdego programu szkolenia tematykę z tychże działań. Oczywiście tematyka powinna być uzależniona od rodzajów wojsk, natomiast o fakcie jakim jest zagrożenie płynące ze strony snajperów powinien wiedzieć każdy żołnierz.

Kolejnym sposobem jest kwestia zwalczania snajperów z wykorzystaniem wsparcia lotnictwa, artylerii, poprzez wykorzystanie specjalnie przygotowanych zespołów przeciwsnajperskich, albo przez samych snajperów wojsk własnych.

Zespół taki może składać się np. z dwóch doskonale wyszkolonych snajperów z których jeden z nich posiada karabin 7,62 mm, drugi natomiast 12,7 mm. Do pary snajperskiej przydzielony może być wóz bojowy, gdzie idealnym przykładem może być tutaj KTO Rosomak z szybkostrzelnym działkiem 30 mm, chociaż wcale nie upieram się przy tym wozie, ponieważ występować może w tym miejscu każdy inny z podobną siłą ognia. Dodatkowo na różnego rodzaju wozach bardzo często występują zamontowane tzw. Akustyczne Systemy Wykrywania Strzałów takie jak: PILARw, GDS, BOOMERANG, SPOTSHOTTER, SWATS, MUSAS i inne tego rodzaju urządzenia które mogą wspomóc zespoły przeciwsnajperskie w lokalizowaniu i zwalczaniu snajperów przeciwnika.

Odnosząc się do artykułu „(anty)snajper – wykrywanie, przeciwdziałanie, neutralizacja” można powiedzieć, że to bardzo dobry artykuł, opisujący w większości tekstu rolę samego snajpera jako broni przeciw snajperom przeciwnika, natomiast można by wziąć też pod uwagę inne dostępne sposoby ich zwalczania, jak wezwanie lotnictwa czy artylerii albo wykorzystanie wyżej wymienionych zespołów przeciwsnajperskich. Nie mniej jednak artykuł „(anty)snajper…” jest świetnym artykułem opisującym techniki i zasady działania jakie należałoby stosować nie tylko przez snajperów, ale również przez żołnierzy innych specjalności.

—————————————————————————————-

st. chor. rez. Rafał Kubiński - ostatnie 10 lat służby był instruktorem, starszym instruktorem, a następnie specjalistą Cyklu Taktyki Wydziału Dydaktycznego w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu. Zajmował się przede wszystkim szkoleniem kandydatów na oficerów i podoficerów na potrzeby Wojsk Lądowych. Jako specjalista taktyki przeszkolił setki żołnierzy przygotowujących się do wyjazdów na misję do Iraku i Afganistanu. Rafał Kubiński jest także autorem publikacji z zakresu działań snajperskich.

Dodaj komentarz:
*